soorten

Er zijn verschillende soorten koeien. Zoals roodbont, zwartbont, schotse hooglanders, lakenvelders en blaarkoppen. Er zijn er nog veel meer op te noemen. Hier links zie je blaarkoppen ze worden zo genoemt omdat ze vlekken om de ogen hebben. Lakenvelders worden lakenvelders genoemt omdat het net lijkt of ze een laken over zich heen hebben. Zwartbont zijn zwart met witte koeien. Ze hebben korte haren. En roodbont zjin rode/bruine koeien. Roodbond heeft ook korte haren. Schotse hooglanders zijn koeien met lange haren. Er zijn nog meer koeien maar het zijn er te veel om op te noemen.

 

 

 

bijzondere soorten: